IŞIKLARI KAPAT

arizona

arizona

Sedona, Arizona'nın canlı canlı görüntülerini izleyin ! Kırmızı kaya oluşumları ile tanınan bu kayalar, antik denizler, göller, çöller ve nehirlerden milyonlarca yıllık erozyonla oluşmuştur..

Sedona, Arizona! Known for its red rock formations, these rocks were formed by millions of years of erosion from ancient seas, lakes, deserts and rivers.