IŞIKLARI KAPAT
"

ISLAND

ISLAND

Virjin Adaları batı olan ada grubu arasında Leeward Adaları kuzey parçasıdır, Küçük Antiller ve arasındaki sınırı oluşturan Karayip Denizi ve Atlantik Okyanusu . Siyasi açıdan , grup İngiliz , Porto Riko ve ABD Virgin Adalarına ayrılmıştır . Takımada ayrılır Rönesans Adaları tarafından Anegada Passage ve gelen Porto Riko ana ada ile Bakire Passage ..

The Virgin Islands are the western island group of the Leeward Islands, which are the northern part of the Lesser Antilles, and form the border between the Caribbean Sea and the Atlantic Ocean. Politically, the group is divided into the British, Puerto Rican and US Virgin Islands. The archipelago is separated from the Renaissance Islands by the Anegada Passage and from the main island of Puerto Rico by the Virgin Passage...